Välkommen till Svenska Lövträdföreningen!

Svenska Lövträdföreningen är en ideell rikstäckande förening vars mål är att tillvarata, samordna och utveckla odling, produktion och användning av lövträd och andra mindre vanliga trädslag. Vi vill bidra till ökade kontakter mellan näringsliv och forskning.

Föreningen anordnar kurser, exkursioner och studieresor kring småskalig produktion av speciellt värdefullt virke.  

Föreningens stadgar hittar du här

 

 

Nyheter 

2014-09-30

Vi vill tipsa om Länsstyrelsens slutseminarium av projektet "Skogens ekosystemtjänster i lövriket Åsunden". Seminariet hålls tisdagen den 21 oktober i Folkets hus, Ulriceham och frågor som kommer att behandlas är:                                                     

  • Kan biobränsleuttag i lövskogen bli en naturvårdsåtgärd?
  • Kan gamla skötselmetoder som hamling och skottskogsbruk återuppstå och skapa energiskogar med höga naturvärden?  
  • Hur kan vi arbeta vidare för att lövskogen ska fortsätta att leverera ekosystemtjänster till oss?

Klicka här för mer information.

 

2014-06-15

Svenska Lövträdföreningen vill tacka alla trevliga människor som besökte vår monter på Swedish Game Fair på Tullgarn.

De rätta svaren i vår tävling var:

Klossidentifiering:
J     Al
C    Alm
O    Ask
F    Asp
I     Fågelbär

Kvistidentifiering:
1    Asp
2    Lönn
3    Fågelbär
4    Björk

Utslagsfråga: Glasburken innehöll 293 löv.

Segrare i tävlingen blev Bo Hansson, Alfta. Vi gratulerar Bo till förstapriset, ett års medlemskap i Svenska Lövträdföreningen.

Vi hoppas att alla utdelade bokplantor tar sig!