Svenska Lövträdföreningen är en ideell rikstäckande förening vars mål är att tillvarata, samordna och utveckla odling, produktion och användning av lövträd och andra mindre vanliga trädslag. Vi vill också bidra till ökade kontakter mellan näringsliv och forskning.
 

Lövnyheter 2019

Nära målgång efter 125 år, ekar på Visingsö - 10/6 Sveriges Lantbruksuniversitet

Rön från flottans ekskog ska bli råd för dagens ekplanteringar- 5/6 Sveriges Lantbruksuniversitet

Hybridasp – stor potential i skottbaserade bestånd - 6/5 Skogsaktuellt

Hon prisas för sin kamp mot almsjukan - 30/4 Skogsaktuellt

Mer lövskog och våtmarker kan stoppa framtida skogsbränder - 11/3 Skogsaktuellt

Tempot ökar i bekämpningen av askskott­sjukan - 5/2 Sveriges Lantbruksuniversitet

Färgen avslöjar plantan, poppel-försök - 28/1 Sveriges Lantbruksuniversitet

Björkar gör mer nytta i grupp 28/1 Sveriges Lantbruksuniversitet 


 Nominera personer/företag/föreningar till Lövträdföreningens hederspris 2019!


 Utlysning

För att belöna och uppmärksamma förtjänstfulla insatser inom det svenska lövskogsbruket delar föreningen ut ett årligt återkommande hederspris. Insatsen ska vara i linje med Svenska Lövträdföreningens ändamål som är att tillvarata, samordna och utveckla odling, produktion och användning av lövträd och andra mindre vanliga trädslag.
Priset är ett diplom och en presentcheck på 5 000 kr.

Priset utlyses på föreningens hemsida, Facebooksida och i andra sammanhang där vi når möjliga kandidater.
Styrelsen värderar inkomna förslag och utser mottagare.

Priset delas ut av styrelsen vid årsmötet.

Priset kan inte delas ut till sittande styrelsemedlem i Svenska Lövträdföreningen.

Nominering
Skriv en motivering till varför din kandidat, eller du själv, ska få priset. Ange namn, adress och telefonnummer till den du föreslår. Skicka din nominering till info@lovtradforeningen.se Glöm inte att skriva ditt eget namn, adress och telefonnummer. Senast den 1 maj vill vi ha din nominering.Bilder från Billingen 11-12 maj 201
Lövnyheter höst 2018

Svenska fågelbärsträd ger bra underlag för odlingsmaterial - 5/11 Skogforsk 

Aspens hela genuppsättning kartlagd (till sist) - 29/10 Umeå Universitet 

Viktigt att ha koll på marken i snabbväxande hybridaspbestånd - 31/10 Skogforsk 

Utlysning av medel från Erik Stenströms stiftelse för ekskogsbrukets främjande - 1/10 Ekfrämjandet

Ingen motståndskraft mot aggressiv al-Phytophthora - 19/9 Sveriges Lantbruksuniversitet
Skötselkurser, exkursioner och studieresor som föreningen arrangerat de senaste åren

2019

Industribesök och skötsel av lövskog i Norrland 24-25 maj                 

Örnsköldsvik, Domsjö fabriksområde och skogsskötsel preliminärt i trakterna av Gideå
Dag 1: Följande industrier besöktes, Sekab E-Technology AB, Domsjö Fabriker AB, och Processum Biorefinery Initiative AB. Temat för industribesöken var att minska beroendet av fossila råvaror, få kunskaper i tillverkning av viskos för klädtillverkning, se exempel på ökad användning av lignin ur träråvara, produktion av bioetanol, biodiesel och pågående forskning med fokus på vidareförädling av restmaterial som uppstår vid sågverk och träförädlingsindustrier t.ex. flygbränsle.    

Dag 2: Då behandlades lövskogsskötsel bl.a. ett 28 årigt planterat bestånd med vårtbjörk, planterat masurbjörk- och hybridaspbestånd i trakterna av Gideå, Örnsköldsviks kommun. I slutet av dagen genomfördes Svenska Lövträdföreningens årsmöte.                        

Sverigeresan till Värmland 6-7 september                            

Dag 1

Samling sker den 6/9 kl 10.00 vid Prästmyrens vandrarhem 11 km söder om Munkfors. Därefter kommer Owe Martinsson att presentera det baltiska företaget Riga Wood – världens största leverantör av björkplywood till fordons- och fartygsindustrin – som har visat intresse för att köpa svenskt björktimmer för export till Baltikum.

Efter lunch dag ett kommer vi att hålla till i skogarna runt Höje, strax norr om Munkfors. Där kommer vi att diskutera röjning av björk i granplantering, samt ha gallringsövningar enligt finsk och svensk norm i ett välskött 25-årigt björkbestånd.

Dag 2

Dag två kommer vi förhoppningsvis att kunna göra ett besök på Prästbols Såg, som sågar björktimmer, för att därefter ge oss ut i skogarna i trakten av Kil för att bland annat diskutera olika skötselalternativ i självföryngrade lövbestånd med eftersatt skötsel. ”Hur gör vi, när det ser ut så här”?  Vi räknar med att hålla på till 15-tiden på lördagen.

                                                 

Lärk och Bok i Karpaterna 18-26 september                                    Svenska Lövträdföreningens utlandsexkursion 2019 går till Karpaterna!


Hemma hos-exkursion, utanför Växjö 5 oktober                       

Välkomna på exkursion hos Harald Säll med Svenska Lövträdföreningen. Lördagen den 5:e oktober cirka 09:30.

• Vi kommer att få se odling av masurbjörk. Harald är en hängiven masurbjörksodlare både av planterade träd och att ta tillvara på naturligt förekommande masurbjörkar på den egna fastigheten.

• Odling av pyntegrönt. Harald visar upp sin småskaliga odling av pyntegrönt.

• Hur man bygger hägn, vi kommer att få se hur Harald arbetar med så kallade saxhägn vilka är väldigt kostnadseffektiva.

• Den positiva effekten för mångfalden som uppstår när man hägnar ute klövvilt. Under exkursionen kommer vi att få se en demonstrationsyta med 18 självföryngrade trädslag.

          

2018

Svenska Lövträdföreningens exkursion och årsmöte den 11/5 - 12/5. 

Vi var i trakterna runt Billingen, norr om Skövde i Västra Götalands län. Vi tittade på gallringsbestånd av fågelbär, poppel, lind, sykomorlönn, masurbjörk samt ett blandbestånd av ek och rödek. I gallringsbestånden diskuterade vi kommande skötselåtgärder, produktion och framtida avsättning av virke. Vi besökte ett äldre frötäktsbestånd av fågelbär samt ett arboretum. Föreningen hade också årsmötet.


Skoglig studieresa i Frankrike den 23-29 september 2018

Studieresa kring skogbruk och virkesanvändning av Douglasgran, hybridlärk och fågelbär genomfördes kring Limoges i centrala Frankrike i regi av Svenska Lövträdföreningen.  Klicka här för att ladda ned programmet.


Studiebesök och exkursion i Arbrå 4-5 okt

Exkursionen äger rum den 4-5 oktober i trakterna av Bollnäs - Ljusdal. Vi börjar med ett studiebesök på sågen Björkträ Timber AB, i Arbrå, som är specialiserad på att såga nordisk björk. Vi träffas vid sågen kl 11.30. Vi tittar också på bestånd av björk och äter gemensam middag på kvällen. Dag 2 besöker vi Fetvedens vänner och får information om randbarkning av levande tallstammar för att öka kådinnehållet i veden. Vi besöker också ett område med sådd lärk. Vi kommer också att se brandområden från sommarens stora skogsbränder.

Klicka här för fullständig inbjudan och information.


2017

Sverigeresan fortsatte till Omberg, Östergötland 17-18 juni. Svenska Lövträdföreningen arrangerade en exkursion med temat skogsbruk i ett varmare klimat. Vi tittade på odling av valnöt, vresoxel, kastanj, hassel, fågelbär, pyntegrönt m.m

Björkens produktion och lönsamhet i Norrland, Bispgården 12-13 augusti. Seminarium kring björk samt praktiska övningar kring skötsel av masurbjörk hybridasp och stängsling. I samband med dessa aktiviteter hölls också Svenska Lövträdföreningens årsmöte. 

2016

Fågelbär - ett värdefullt skogsträd för södra Sverige
Sverigeresan, Östra Blekinge och Södra Småland
Lövproduktion med fokus på björk (inkl årsmöte)
Resa till Vancouver Island, Kanada     

2015

Årsmöte och exkursion i masurbjörksodling, Västerbotten
Studieresa till Finland - produktion av björk och lärk
Sverigeresan (Snogeholm, Alnarp, Ekebo) i Skåne

2014

Björkskötselkurs och årsmöte i Värmland
Studieresa till norra Tyskland
Lövträd på åkermark, exkursion i Västmanland

2013

Exkursion och årsmöte på Tönnersjöhedens försökspark (Douglasgran m.m)
Skogsbruk i Lettland, studieresa