Välkommen till Svenska Lövträdföreningen!

Svenska Lövträdföreningen är en ideell rikstäckande förening vars mål är att tillvarata, samordna och utveckla odling, produktion och användning av lövträd och andra mindre vanliga trädslag. Vi vill bidra till ökade kontakter mellan näringsliv och forskning.

Föreningen anordnar kurser, exkursioner och studieresor kring småskalig produktion av speciellt värdefullt virke.  

Föreningens stadgar hittar du här

 

Har du betalt medlemsavgiften för 2015?                                                         

Vår verksamhet bygger helt på ideell grund och vår överlevnad är beroende av din medlemsavgift. Betala årets medlemsavgift på 200 kronor (100 kr studenter) snarast möjligt till pg 22 24 45-9. Glöm inte att ange namn, adress och e-postadress. Som medlem får du bland annat vår medlemstidning och tillgång till vårt rikstäckande nätverk!   

 

Arrangemang sommaren 2015 

13 juni: Årsmöte och exkursion i masurbjörksodling, Vindeln, Västerbotten.                       Årsmöte och exkursion kring praktiska masurbjörksodlingar runt Vindeln. Samling vid Vindelns folkhögskola (där det också går att övernatta!) kl 10:00. Deltagaravgift 200 kr. Anmälan senast 14 maj till owe.martinsson{at}gmail.com eller lars.karlman{at}gmail.com                           PROGRAM FÖR DAGEN! 

22-26 juni: Sverigeresa med start i södra Sverige.                                                                               Under en följd av år planerar Svenska Lövträdföreningen att anordna besök på ett antal skogligt intressanta platser från söder till norr. Vi börjar i Skåne 22-26 juni och besöker SLU i Alnarp och Skogforsk i Ekebo. Mer information lämnas av P O Johansson: peo{at}gillesby.se     INFORMATION!                                                                                                                                                            8-9 augusti: Exkursion kring proveniensval och produktion av Fågelbär, Tranemåla, Blekinge.                                                                                                                                                         Vi tittar på och diskuterar en försöksplantering av det ädla lövträdet Fågelbär. Försöket anlades 1992 och innehåller två provenienser. Samling på Tranemåla 1 mil norr om Svängsta i Blekinge kl 12:00. Övernattning i Tranemåla. Deltagaravgift 500 kr. Anmälan senast 15 juli till owe.martinsson{at}gmail.com 

16-20 augusti: Studieresa till Finland - produktion av björk och lärk                              Studieresa till Punkaharju och finska karelen. Fokus på björk och lärk. Vi besöker praktisk masurbjörkplantering i Hollola,  Punkaharrju försöksstation,  Olovsborg/Savonlinna (Sveriges östligaste fästning under 800 år) och Mustila Arboretum i Elimäki. Samling vid färjan i Stockholm den 16 augusti kl 16:00. Anmälan senast 1 juli till owe.martinsson{at]gmail.com PRELIMINÄRT PROGRAM