SVENSKA LÖVTRÄDFÖRENINGEN

               Om odling av lövträd och andra mindre vanliga och särskilt värdefulla trädslag

Välkomna att sända in material till vår medlemstidning som utkommer våren 2018

Nu efterlyser vi artiklar eller material till vår medlemstidning som kommer ut våren 2018! Materialet ska ha koppling till lövträd, lövskogsbruk, lövträförädling m.m Har du kanske intressanta lövplanteringar på din fastighet som du vill beskriva med text och bild? Har du skrivit ett exjobb om lövskogsbruk eller lövträförädling och vill sammanfatta det till en artikel? Är du en slöjdare som vill visa vad du skapat av lövvirke? Har du ett eget lövsågverk som du vill berätta om? Har du tips och råd och lövträdsskötsel? Eller är du en debattör som vill lyfta frågor som är viktiga för oss lövträdsentusiaster?

Det går också bra att köpa annonsplats i tidningen!

Kontakta: therese.andersson@lovtradforeningen.se


Bilder från Bispgården Jämtland 12-13 aug


 

Det svenska Lövträdsstipendiet 2017

Svenska Lövträdföreningens styrelse har beslutat att tilldela Annette Eilert, student på Skogs- och träprogrammet, Linnéuniversitetet  och hennes studie "Alternativa metoder till hägn för att minimera betsskador på hybridaspföryngring" 2017 års stipendium på 10 000 kronor. 

 

Skötselkurser, exkursioner och studieresor som föreningen arrangerat de senaste åren

2017

Sverigeresan fortsatte till Omberg, Östergötland 17-18 juni. Svenska Lövträdföreningen arrangerade en exkursion med temat skogsbruk i ett varmare klimat. Vi tittade på odling av valnöt, vresoxel, kastanj, hassel, fågelbär, pyntegrönt m.m

Björkens produktion och lönsamhet i Norrland, Bispgården 12-13 augusti. Seminarium kring björk samt praktiska övningar kring skötsel av masurbjörk hybridasp och stängsling. I samband med dessa aktiviteter hölls också Svenska Lövträdföreningens årsmöte. 

2016

Fågelbär - ett värdefullt skogsträd för södra Sverige
Sverigeresan, Östra Blekinge och Södra Småland
Lövproduktion med fokus på björk (inkl årsmöte)
Resa till Vancouver Island, Kanada     

2015

Årsmöte och exkursion i masurbjörksodling, Västerbotten
Studieresa till Finland - produktion av björk och lärk
Sverigeresan (Snogeholm, Alnarp, Ekebo) i Skåne

2014

Björkskötselkurs och årsmöte i Värmland
Studieresa till norra Tyskland
Lövträd på åkermark, exkursion i Västmanland

2013

Exkursion och årsmöte på Tönnersjöhedens försökspark (Douglasgran m.m)
Skogsbruk i Lettland, studieresa