Kommande arrangemang 2016

15-25 september: Resa till Vancouver Island, Kanada                            Vancouver Island har en mycket rik och intressant flora och fauna. Under 10 dagar studerar vi trädslag och skogsbruk. Vi tittar på bl.a. Douglasgran och Sitkagran samt får flera tillfällen att se björnar, valar, havsutter, örnar m.m Beräknad kostnad 22 000 kr. Kontakt Owe Martinsson, owe.martinsson[at]gmail.com

8 oktober: Träd/park-exkursion i Uppsala                                                  Intressant guidning bland spännande träd!


Utförda arrangemang 2016

10 maj Fågelbär i Tranemåla


Fågelbär ett värdefullt skogsträd för södra Sverige
 
Den 10 maj genomförde Svenska Lövträdföreningen en exkursion i Tranemåla, i ett fantastiskt vackert vårväder och helt i samklang med fågelbärens blomning. Exkursionen leddes av Owe Martinsson, tillika den som lett anläggandet av det här försöksledet, som består av 40 utvalda kloner av fågelbär. En revision av det 15 åriga försöksledet hade skett under våren strax före exkursionen. Fågelbär är ett ljuskrävande trädslag med snabb ungdomstillväxt. Det växer bäst på näringsrika, varma och väldränerade ståndorter. Virket används till möbler och inredningsmaterial.

Klicka här för fullständigt program


11-12 maj Sverigeresan, Östra Blekinge och Södra Småland

Klicka här för fullständigt program 

 

17-18 juni Lövproduktion med fokus på björk (inkl årsmöte)

Klicka här för fullständigt program


6-9 september Trä och teknikmässan, Göteborg                                 Svenska lövträdföreningen medverkade med en monter på Trä- och teknikmässan i Göteborg.