Arrangemang 2016

17-18 juni Lövproduktion med fokus på björk (inkl årsmöte)

Vi börjar första dagen med ett studiebesök på lövsågen i Djursdala följt av lunch och björkexkursion i Södra Vi. Vi äter gemensam middag, umgås och övernattar på Sörängens folkhögskola i Nässjö. Den andra och avslutande dagen inleds med fältexkursion. Vi äter sedan lunch på Träcentrum i Nässjö, följt av guidning och föreläsning om lövproduktion. Vi avslutar dagen med föreningens årsmöte.

Anmälan snarast till therese.andersson[at]lovtradforeningen.se

Klicka här för fullständigt program


15-25 september: Resa till Vancouver Island, Kanada                            Vancouver Island har en mycket rik och intressant flora och fauna. Under 10 dagar studerar vi trädslag och skogsbruk. Vi tittar på bl.a. Douglasgran och Sitkagran samt får flera tillfällen att se björnar, valar, havsutter, örnar m.m Beräknad kostnad 22 000 kr. För mer information och anmälan (senast 15 april) kontakta Owe Martinsson, owe.martinsson[at]gmail.com


8 oktober: Träd/park-exkursion i Uppsala                                                  Intressant guidning bland spännande träd!


Utförda arrangemang

10 maj Fågelbär i Tranemåla

Vi träffas i Tranemåla för att visa och diskutera fågelbärträdets proveniens och produktion. Fågelbärsträdet är relativt okänt i skogliga kretsar. Rotstockar av god kvalitet värderas i samma prisnivå som ek men produceras på betydligt kortare tid. Fågelbärsträdets estetiska och ekologiska värden i landskapet kan knappast övervärderas.Vi går igenom proveniensval, ståndortskrav, skötsel och virkesmarknad. I mån av tid kommer vi även att genomföra gallring i en masurbjörksplantering i Tranemåla.

Anmälan till owe.martinsson[at]gmail.com senast den 30 april.

Klicka här för fullständigt program


11-12 maj Sverigeresan, Östra Blekinge och Södra Småland

Vi fortsätter Sverigeresan (som påbörjades i Skåne föregående år) och bjuds på ett fullspäckat program under två dagar. Vad sägs om att i fält titta på fågelbär, masurbjörk, avenbok, lärk, ek, björk och därtill få se industriproduktion av smörknivar av ene! Till förtäring bjuds på lokala läckerheter. För de som vill går det att övernatta ytterligare en natt och sedan fortsätta på Emmaboda Skog & Traktormässa.

Anmälan till Leif Larsén 0768-69 58 10 eller larsen.leif[at]telia.com senast 1 maj. Ange
vilken/vilka dagar du vill delta.   

Klicka här för fullständigt program 

Lövträdtidningen 2016

En gång om året utkommer Svenska lövträdföreningens medlemstidning. Sammanställningen av tidningen har påbörjats, men än finns det utrymme för fler artiklar. Har du intressanta lövplanteringar på din fastighet som du vill beskriva med text och bild? Har du skrivit ett exjobb om lövskogsbruk eller lövträförädling och vill sammanfatta det till en artikel? Är du en slöjdare som vill visa vad du skapat av lövvirke? Har du ett eget lövsågverk som du vill berätta om? Eller är du en debattör som vill lyfta frågor som är viktiga för oss lövträdsentusiaster? Välkommen att sända ditt material till therese.andersson[at]msn[punkt]com så har du chansen att få ditt bidrag publicerat!


Medlemsavgift för 2016

Vår verksamhet bygger helt på ideell grund och vår överlevnad är beroende av din medlemsavgift. Betala årets medlemsavgift på 200 kronor (100 kr studenter) till pg 22 24 45-9. Glöm inte att ange namn, adress och e-postadress. Som medlem får du bland annat vår medlemstidning och tillgång till vårt rikstäckande nätverk!