Lövträdtidningen 2017

Välkommen att sända in artiklar eller material till vår medlemstidning som kommer ut nästa gång våren 2017! Maila worddokument och eventuella bilder (så högupplösta som möjligt) till therese.andersson[at]lovtradforeningen.se Materialet ska ha koppling till lövträd, lövskogsbruk, lövträförädling m.m


Utförda arrangemang 2016

Bilder från Sverigeresan 11-12 maj


Fågelbär ett värdefullt skogsträd för södra Sverige
 
Den 10 maj genomförde Svenska Lövträdföreningen en exkursion i Tranemåla, i ett fantastiskt vackert vårväder och helt i samklang med fågelbärens blomning. Exkursionen leddes av Owe Martinsson, tillika den som lett anläggandet av det här försöksledet, som består av 40 utvalda kloner av fågelbär. En revision av det 15 åriga försöksledet hade skett under våren strax före exkursionen. Fågelbär är ett ljuskrävande trädslag med snabb ungdomstillväxt. Det växer bäst på näringsrika, varma och väldränerade ståndorter. Virket används till möbler och inredningsmaterial.

Klicka här för fullständigt program


11-12 maj Sverigeresan, Östra Blekinge och Södra Småland

I ett mycket vackert vårväder skedde Svenska Lövträdföreningens exkursioner i Östra Blekinge och Södra Småland 11 - 12 maj 2016. Deltagarna fick ta del av mängder av kunskaper och tips från skogsägarna och exkursionsledarna Leif Larsèn, Carina Evaldsdotter (anlagt bestånd av päron och körsbär, havtornsodling m.m.), Helene Reiter Skogsstyrelsen (avenbok), Magnus Bondeson (odlare av hybridlärk) och Cecilia Rooth (ekskogsskötsel m.m.). Dessutom besökte vi IKEA s äldsta leverantör – Martin Olofssons Hem- och Konstslöjd HB i Gullabo, tillverkare av smörknivar i ene.

Klicka här för fullständigt program 

 

17-18 juni Lövproduktion med fokus på björk (inkl årsmöte)

Klicka här för fullständigt program


15-25 september: Resa till Vancouver Island, Kanada                   Vancouver Island har en mycket rik och intressant flora och fauna. Under 10 dagar studerade vi trädslag och skogsbruk.