Lövträdtidningen 2017

Nu efterlyser vi artiklar eller material till vår medlemstidning som kommer ut i vår! Materialet ska ha koppling till lövträd, lövskogsbruk, lövträförädling m.m Har du kanske intressanta lövplanteringar på din fastighet som du vill beskriva med text och bild? Har du skrivit ett exjobb om lövskogsbruk eller lövträförädling och vill sammanfatta det till en artikel? Är du en slöjdare som vill visa vad du skapat av lövvirke? Har du ett eget lövsågverk som du vill berätta om? Eller är du en debattör som vill lyfta frågor som är viktiga för oss lövträdsentusiaster? Maila worddokument och eventuella bilder (så högupplösta som möjligt) till therese.andersson[at]lovtradforeningen.se senast den 12/3.

 


Bilder från föreningens studieresa till Vancouver Island, Kanada i september 2016

 


Preliminärt program 2017

17 – 18 juni
Sverigeresan går i år till Omberg i Östergötland. Huvudprogrammet blir lövskogsskötsel.

11 augusti
Studiebesök vid lövsågverket i Arbrå, Hälsingland.

12-13 augusti
Bispgården, Jämtland. Årsmöte inklusive skötseldagar i det befintliga försöksfältet innehållande 25 stycken olika kloner av masurbjörk och ett hybridaspbestånd.Hälsning från föreningens ordförande

Kära medlemmar,

Jag vill tacka alla medlemmar och lövskogsentusiaster för ett fint år i vår förening. När jag tänker tillbaka på vad vi gjort under det gångna året har vi all anledning att känna oss stolta över alla aktiviteter vi i föreningen genomfört under det gångna året.

Föreningen har under året bland annat varit delaktig i utformningen av den svenska skogspolitiken, arrangerat studiebesök på småländskt lövsågverk och anordnat en skogsresa till Kanada. Sverigeresan som startade förra året har i år fortsatt till Blekinge.

Jag hoppas 2017 blir ett lika fint lövskogsår som 2016 och att vi med gemensamma krafter lyckas sprida ljus i det annars mörka svenska lövskogsbruket och att vi tillsammans med ett glatt engagemang kommer att fortsätta med lika spännande resor och lärorika exkursioner. 

Slutligen hoppas jag att vi för första gången kommer att dela ut Lövträdsföreningens stipendie- och hederspris. 

Med dessa ord vill jag önska Er alla ett riktigt Gott Nytt ÅR!

 Per Olof Johansson
Ordförande i Svenska Lövträdsföreningen


 

Skötselkurser, exkursioner och studieresor som föreningen arrangerat de senaste åren

 2016

Fågelbär - ett värdefullt skogsträd för södra Sverige
Sverigeresan, Östra Blekinge och Södra Småland
Lövproduktion med fokus på björk (inkl årsmöte)
Resa till Vancouver Island, Kanada      

2015

Årsmöte och exkursion i masurbjörksodling, Västerbotten
Studieresa till Finland - produktion av björk och lärk
Sverigeresan (Snogeholm, Alnarp, Ekebo) i Skåne

2014

Björkskötselkurs och årsmöte i Värmland
Studieresa till norra Tyskland
Lövträd på åkermark, exkursion i Västmanland

2013

Exkursion och årsmöte på Tönnersjöhedens försökspark (Douglasgran m.m)
Skogsbruk i Lettland, studieresa