Välkommen till Svenska Lövträdföreningen!

Svenska Lövträdföreningen är en ideell rikstäckande förening vars mål är att tillvarata, samordna och utveckla odling, produktion och användning av lövträd och andra mindre vanliga trädslag. Vi vill bidra till ökade kontakter mellan näringsliv och forskning.

Föreningen anordnar kurser, exkursioner och studieresor kring småskalig produktion av speciellt värdefullt virke.  

Föreningens stadgar hittar du här

 

 

Nyheter 

 2014-06-15

Svenska Lövträdföreningen vill tacka alla trevliga människor som besökte vår monter på Swedish Game Fair på Tullgarn.

De rätta svaren i vår tävling var:

Klossidentifiering:
J     Al
C    Alm
O    Ask
F    Asp
I     Fågelbär

Kvistidentifiering:
1    Asp
2    Lönn
3    Fågelbär
4    Björk

Utslagsfråga: Glasburken innehöll 293 löv.

Segrare i tävlingen blev Bo Hansson, Alfta. Vi gratulerar Bo till förstapriset, ett års medlemskap i Svenska Lövträdföreningen.

Vi hoppas att alla utdelade bokplantor tar sig!