Svenska Lövträdföreningens Hederspris

     

För att belöna och uppmärksamma förtjänstfulla insatser inom det svenska lövskogsbruket delar föreningen ut ett årligt återkommande hederspris. Insatsen ska vara i linje med Svenska Lövträdföreningens ändamål som är att tillvarata, samordna och utveckla odling, produktion och användning av lövträd och andra mindre vanliga trädslag.

Skriv en motivering till varför din kandidat, eller du själv, ska få priset. Ange namn, adress och telefonnummer till den du föreslår. Förslag kan lämnas från 1 februari.

Skicka din nominering till info@lovtradforeningen.se Glöm inte att skriva ditt eget namn, adress och telefonnummer.

Senast den 1 maj vill vi ha din nominering.

Här kan du ladda ned ett dokument med samtliga detaljer kring hederspriset.

    

Det svenska Lövträdsstipendiet 2017

Svenska Lövträdföreningens styrelse har beslutat att tilldela Annette Eilert,student på Skogs- och träprogrammet, Linnéuniversitetet  och hennes studie "Alternativa metoder till hägn för att minimera betesskador på hybridaspföryngring" 2017 års stipendium på 10 000 kronor.

Här kan du ladda ned ett dokument med samtliga detaljer kring Lövträdsstipendiet.Föreningens program 2017

Skogsbruk för ett varmare klimat

 Omberg
17-18 juni 2017
Hassel, valnöt, kastanj och andra ädla lövträd. Övernattning i STF Stocklycke Vandrarhem. Samling kl 10:00 den 17 juni.

Anmälan och information senast 1 juniowe.martinsson@gmail.com

 


Björkens produktion och lönsamhet i Norrland

Bispgården
12-13 augusti 2017
Seminarium kring björk samt praktiska övningar kring skötsel av masurbjörk hybridasp och stängsling samt Svenska Lövträdföreningens årsmöte.

Anmälan och information senast 1 augusti: owe.martinsson@gmail.com samt  peo@gillesby.se 


Bilder från föreningens studieresa till Vancouver Island, Kanada i september 2016

 


Skötselkurser, exkursioner och studieresor som föreningen arrangerat de senaste åren

 2016

Fågelbär - ett värdefullt skogsträd för södra Sverige
Sverigeresan, Östra Blekinge och Södra Småland
Lövproduktion med fokus på björk (inkl årsmöte)
Resa till Vancouver Island, Kanada      

2015

Årsmöte och exkursion i masurbjörksodling, Västerbotten
Studieresa till Finland - produktion av björk och lärk
Sverigeresan (Snogeholm, Alnarp, Ekebo) i Skåne

2014

Björkskötselkurs och årsmöte i Värmland
Studieresa till norra Tyskland
Lövträd på åkermark, exkursion i Västmanland

2013

Exkursion och årsmöte på Tönnersjöhedens försökspark (Douglasgran m.m)
Skogsbruk i Lettland, studieresa