Svenska Lövträdföreningen är en ideell rikstäckande förening vars mål är att tillvarata, samordna och utveckla odling, produktion och användning av lövträd och andra mindre vanliga trädslag. Vi vill också bidra till ökade kontakter mellan näringsliv och forskning.

 Läsvärt 

Examensarbete av lövträdföreningens stipendiat Erika Sparrman

Sambandet mellan masurbjörkens (Betula pendula var. carelica) exteriöra struktur och interiöra kvalitét


Artiklar om Svenska Lövträdföreningen i

 

 

Lövträdtidningen

Äldre nummer av Lövträdtidningen finns här att läsa i .pdf-format.

Lövträdtidningen 2017

Lövträdtidningen 2016

Lövträdtidningen 2015

Lövträdtidningen 2014

Lövträdtidningen 2013 

Lövträdtidningen 2012 

Lövträdtidningen 2011 

Lövträdtidningen 2010 

Lövträdtidningen 2009 

Lövträdtidningen 2007 

Lövträdtidningen 2006 

Lövträdtidningen 2005 

Lövträdtidningen 2004

Senaste numret får du som medlem hemskickad i tryckt format.

 


Hemsidor  


Litteraturtips

Almgren, G. & Brusewitz, G. 1990. Lövskog. Björk, asp och al i skogsbruk och naturvård. Skogsstyrelsen.

Almgren, G. & Mörtnäs, A. 1988. Skötsel av ädellövskog. Råd till skogsägare. Skogsstyrelsen.

Almgren G. 1986. Ädellövskog ekologi och skötsel. Skogsstyrelsen.

Almgren, G. 2003. Våra ädla lövträd. Skogsstyrelsen.

Andersson, R. 2006. Björk, Asp och Al - Föryngring, skötsel och naturvård. Skogsstyrelsen.

Eickhoff, K & Nilsson S. G. 1995. Boken. En handbok i bokskogsskötsel. Sydved AB.

Karlman, L., Mörling, T. and Martinsson, O. 2005: Wood density, annual ring width and late wood content in larch and pine. Eurasian J For Res 8-2, 91-96

Martinsson, O., 2002. Björk och gran – sammanställning av kunskap rörande skötsel och ekonomi av blandskog av björk och gran. SLU , inst för skogsskötsel, Rapport 53,45 pp.

Nylinder, M., Pape, R. & Fryk, H. 2001. Björktimmer : förädling, egenskaper och skador.

Rytter, L. & Werner, M. 1988. Lönsam lövskog - steg för steg. Skogforsk.

Rytter, L. 1998. Löv- och blandbestånd - ekologi och skötsel. Skogforsk. Redogörelse nr 8, 1998.

Rytter, L. 2004. Produktionspotential hos asp, björk och al. Skogforsk. Redogörelse nr 4, 2004.

Rytter, L. & Werner, M. 2003. Virkeskvalitetsfel och apteringsråd för lövträd. Skogforsk.

Werner, M., Rytter, L. & Stener L-G. 2000. Förbättrat lövvedsutnyttjande för vidareförädling. Skogforsk. Redogörelse nr 3, 2000.


 

 Sevärt

 

Vad?

Var?

Info

Alnarps västerskog

Skåne

Alnarps västerskog ingår som en del i Alnarps landskapslaboratorium.

Alnarpsparken

Skåne

"Ett besök i parken är en upplevelse alla årstider. Sprakande färger under sommarhalvåret och under vinterhalvåret visar de vackra träden sina former - ibland klädda i snö."

Arboretum Norr

Västerbotten

Huvudarboretet ligger i byn Baggböle, ca 10 km från Umeå centrum.  Det 16 ha stora arboretet är naturskönt beläget i en sydsluttning utmed Umeälven.

Barksäters arboretum

Södermanland

En ungefär 0,5 ha stor ädellövpark med  samtliga Sveriges ädla lövträd.

Bökö
Demonstrationsyta

Skåne

Vårtbjörk.

Ekolsunds Arboretum

Västmanland

"Det är en av största anläggningarna av sitt slag i Sverige och bland privata anläggningar den största i Sverige."

Fredriksdals botaniska trädgård

Skåne

"I den botaniska trädgården på Fredriksdal finns alla Skånes vildväxande träd och buskar representerade.." Informationsmaterial.

Frisksporttorpet Nyköping

Södermanland

"Här kan du se och lära dig mer om olika träd längs en fin promenadslinga i skogen."

Järpås
Demonstrationsyta

Västra götaland

Vårtbjörk.

Nobelparkens arboretum Stockholm

Södermanland


Siljansfors arboretum

Dalarna

Interaktiv karta över arboretumet.

Snogeholms landskapslaboratorium

Skåne

För dig som vill lära dig mer om olika träd. Landskapslabbet är ett samarbete med SLU. Stigen går genom trädplanteringar. Informationstavlor berättar om trädslag och hur träden studeras.

Södra Vi
Demonstrationsyta

Småland

Vårtbjörk.

Listan är under uppbyggnad!