Svenska Lövträdföreningen är en ideell rikstäckande förening vars mål är att tillvarata, samordna och utveckla odling, produktion och användning av lövträd och andra mindre vanliga trädslag. Vi vill också bidra till ökade kontakter mellan näringsliv och forskning.

 

Plantskolor och entreprenörer som säljer lövplantor 

Företag

Typ av plantor

Tjänster

Hemsida

Allskogsservice AB
Östergötland

Björk
Ek
Hybridasp
Hybridlärk

Skogsröjning, Plantering, Ekskötsel, Viltbehandling.

www.allskogsservice.se

Bohus-Dals Skogsplantor AB
Bohuslän

Bok
Douglasgran
Ek
Hybridasp
Hybridlärk
Jättepoppel
Klibbal
Sitkagran
Skogsek
Vårtbjörk

Plantering, röjning, försäljning av utrustning.

www.granplantor.se

Lysviks plantskola
Värmland

Blågran
Douglasgran
Glasbjörk
Hybridlärk
Sibirisk lärk
Vårtbjörk


www.lysviksbioplant.se

Masurbjörk & Specialplantor
Småland

Balsamgran
Cembratall
Douglasgran
Glasbjörk
Hybridasp
Klibbal
Klippgran
Koreagran
Makedonisk tall
Masurbjörk
Serbisk gran
Sibirisk lärk
Sibirisk ädelgran
Vårtbjörk
m.m

Sorkskydd.

www.masurplantor.se

Next Forest AB
Skåne

Bok
Douglasgran
Ek
Hybridasp
Hybridlärk
Klibbal
Poppel
Sitkagran
Vårtbjörk

Plantering, stängsling.

www.nextforest.se

Nordic Plant Center
Halland

Ask
Bok
Gråal
Hybridlärk
Hägg
Jättepoppel
Klibbal
Oxel
Rönn
Sitkagran
Skogsek
Skogslönn
Sälg
Valnöt
m.m


www.plantcenter.se

Ramlösa Plantskola
Skåne

Ask
Bergek
Bok
Ek
Fågelbär
Glasbjörk
Hybridasp
Klibbal
Lind
Masurbjörk
Poppel
Rödek
Skogsek
Skogslönn
Sykomorlönn
Vårtbjörk

Kontraktsodling åt andra plantskolor i Sverige och utlandet och åt större skogsägare och skogsorganisationer.

www.ramlosaplant.se

SKOGsam
Örebro län

Hybridasp
Hybridlärk
Jättepoppel
Sibirisk lärk
Vårtbjörk

Plantering, röjning, gallring, slutavverkning, markberedning, viltskydd m.m.

www.skogsam.se

Sundins skogsplantor
Småland

Björk
Lärk

Plantering, röjning.

www.sundins-skogsplantor.se

Skadoms plantskola

Ångermanland

Vårtbjörk
Glasbjörk
Masurbjörk
Klibbal
Contorta
Sibirisk lärk
Klippgran
Svartgran
Douglasgran
Jättethuja


http://www.skadom.se/

Svenska skogsplantor
Flera landskap

Blågran
Bok
Douglasgran
Hybridlärk
Glasbjörk
Fågelbär
Hybridasp
Hybridlärk
Jättepoppel
Klibbal
Masurbjörk
Nordmannsgran
Sibirsk lärk
Sitkagran
Skogsek
Skogslind
Skogslönn

Markberedning, plantering, viltskydd, utrustning.

www.skogsplantor.se

Sydplantor AB
Småland

Ask
Bok
Ek
Fågelbär
Glasbjörk
Hybridasp
Klibbal
Lind
Lönn
Masurbjörk
Poppel
Vårtbjörk

Markberedning, plantering, stängsling, dikesrensning, planteringsutrustning.

www.sydplantor.se

Södra
Södra Sverige

Bok
Fågelbär
Glasbjörk
Hybridlärk
Klibbal
Kungsgran
Lind
Lönn
Poppel
Sitkagran
Skogsek
Vårtbjörk

Avverkningsuppdrag, markberedning, röjning, plantering m.m.

http://skog.sodra.com/sv/Kopa-skogliga-tjanster/Sodras-plantor/

Tönnersjö plantskola
Halland

Alléträd

Säljer och levererar enbart till yrkesanvändare.

www.tonnersjo.se

Uppsala skogsförvaltning
Uppland

Vårtbjörk


www.uppsalaskog.se

Vivax AB
Östergötland

Douglasgran
Ek
Glasbjörk
Hybridlärk
Sibirisk lärk
Sitkagran
Vårtbjörk

Markberedning, plantering, röjning, viltskydd, mm.

www.vivax.se

 

 

Lövsågverk  
Sågverk

Sågar:

Hemsida

Björkträ Timber AB
(Arbrå)

Björk

www.bjorktra.se

Carlsdals såg
(Vingåker)

Björk

www.carlsdal.se

Vanhälls björksåg (Smedjebacken)

Björk

www.vanhallssag.se

Östra Hults elektriska såg (Värnamo)

Al
Björk
(Andra trädslag mot beställning)

www.ostra-hultselsag.nu

Nyhamns såg & båtbyggeri


http://nyhamnssag.se/nyhamn/

Eme Aktiv
(Lammhult)

Al
Alm
Ask
Asp
Björk
Ek
(mindre partier Lind, Sälg, Körsbär t.ex.)

http://www.eme.nu/