Svenska Lövträdföreningen är en ideell rikstäckande förening vars mål är att tillvarata, samordna och utveckla odling, produktion och användning av lövträd och andra mindre vanliga trädslag. Vi vill också bidra till ökade kontakter mellan näringsliv och forskning.

Arrangemang 2018

 Skoglig studieresa i Frankrike den 23-29 september 2018

Studieresa kring skogbruk och virkesanvändning av Douglasgran, hybridlärk och fågelbär kommer att genomföras kring Limoges i centrala Frankrike i regi av Svenska Lövträdföreningen.

I Frankrike finns mer än hundra års erfarenhet av skogsbruk med Douglas. Vanlig rödgran har på grund av de senaste decenniernas klimatförändringar blivit praktiskt taget helt ersatt med Douglas. Lärk är ett inhemskt trädslag i Frankrike i höglänta områden men planteras nu även används på låglandet. Utvalda kloner av fågelbär ingår i det franska skogsbruket och har höga ekonomiska och miljömässiga värden. Klicka här för att ladda ned programmet.

Resan är nu fulltecknad!


Studiebesök och exkursion i Arbrå 4-5 okt

Exkursionen äger rum den 4-5 oktober i trakterna av Bollnäs - Ljusdal. Vi börjar med ett studiebesök på sågen Björkträ Timber AB, i Arbrå, som är specialiserad på att såga nordisk björk. Vi träffas vid sågen kl 11.30. Vi tittar också på bestånd av björk och äter gemensam middag på kvällen. Dag 2 besöker vi Fetvedens vänner och får information om randbarkning av levande tallstammar för att öka kådinnehållet i veden. Vi besöker också ett område med sådd lärk. Vi kommer också att se brandområden från sommarens stora skogsbränder.

Klicka här för fullständig inbjudan och information.

Anmälan till: bjrn.gstfson@gmail.comBilder från Billingen 11-12 maj 201Nominera personer/företag/föreningar till Lövträdföreningens hederspris 2018!

Utlysning

För att belöna och uppmärksamma förtjänstfulla insatser inom det svenska lövskogsbruket delar föreningen ut ett årligt återkommande hederspris. Insatsen ska vara i linje med Svenska Lövträdföreningens ändamål som är att tillvarata, samordna och utveckla odling, produktion och användning av lövträd och andra mindre vanliga trädslag.
Priset är ett diplom och en presentcheck på 5 000 kr.

Priset utlyses på föreningens hemsida, Facebooksida och i andra sammanhang där vi når möjliga kandidater.
Styrelsen värderar inkomna förslag och utser mottagare.

Priset delas ut av styrelsen vid årsmötet.

Priset kan inte delas ut till sittande styrelsemedlem i Svenska Lövträdföreningen.

Nominering
KlikSkriv en motivering till varför din kandidat, eller du själv, ska få priset. Ange namn, adress och telefonnummer till den du föreslår. Skicka din nominering till info@lovtradforeningen.se Glöm inte att skriva ditt eget namn, adress och telefonnummer. Senast den 1 maj vill vi ha din nominering.Skötselkurser, exkursioner och studieresor som föreningen arrangerat de senaste åren

2018

Svenska Lövträdföreningens exkursion och årsmöte den 11/5 - 12/5. Vi var i trakterna runt Billingen, norr om Skövde i Västra Götalands län. Vi tittade på gallringsbestånd av fågelbär, poppel, lind, sykomorlönn, masurbjörk samt ett blandbestånd av ek och rödek. I gallringsbestånden diskuterade vi kommande skötselåtgärder, produktion och framtida avsättning av virke. Vi besökte ett äldre frötäktsbestånd av fågelbär samt ett arboretum. Föreningen hade också årsmötet.

2017

Sverigeresan fortsatte till Omberg, Östergötland 17-18 juni. Svenska Lövträdföreningen arrangerade en exkursion med temat skogsbruk i ett varmare klimat. Vi tittade på odling av valnöt, vresoxel, kastanj, hassel, fågelbär, pyntegrönt m.m

Björkens produktion och lönsamhet i Norrland, Bispgården 12-13 augusti. Seminarium kring björk samt praktiska övningar kring skötsel av masurbjörk hybridasp och stängsling. I samband med dessa aktiviteter hölls också Svenska Lövträdföreningens årsmöte. 

2016

Fågelbär - ett värdefullt skogsträd för södra Sverige
Sverigeresan, Östra Blekinge och Södra Småland
Lövproduktion med fokus på björk (inkl årsmöte)
Resa till Vancouver Island, Kanada     

2015

Årsmöte och exkursion i masurbjörksodling, Västerbotten
Studieresa till Finland - produktion av björk och lärk
Sverigeresan (Snogeholm, Alnarp, Ekebo) i Skåne

2014

Björkskötselkurs och årsmöte i Värmland
Studieresa till norra Tyskland
Lövträd på åkermark, exkursion i Västmanland

2013

Exkursion och årsmöte på Tönnersjöhedens försökspark (Douglasgran m.m)
Skogsbruk i Lettland, studieresa