Svenska Lövträdföreningen är en ideell rikstäckande förening vars mål är att tillvarata, samordna och utveckla odling, produktion och användning av lövträd och andra mindre vanliga trädslag. Vi vill också bidra till ökade kontakter mellan näringsliv och forskning.

 

LÖVTRÄDFÖRENINGENS PROGRAM 2020


EXKURSION OCH ÅRSMÖTE I VÄSTERGÖTLAND

Endags-exkursion hos tvillingbröderna Johannes och Anders Eriksson i Hyssna samt Lövträdföreningens årsmöte. Lördagen den 8 augusti. Mer info kommer!


EXKURSION I VÄSTERBOTTEN OCH LAPPLAND

2 dagars exkursion till Burträsk respektive Glommersträsk, 26 – 27 september. I Burträsk gäller studier av lövskogsskötsel och i Glommersträsk besöks ett lärkförsök anlagt  år 2003, omfattande 10 ha med 17 olika provenienser av lärk.Ställs in:

Skogsdagen med röjningstema den 4 april ställs in.

Studieresan till Japan 23 aug-3 september ställs in.


Skjuts på framtiden:

Träffarna i Lövsuccé-projektet, som skulle ha hållits under april - maj flyttas fram. Datum för dessa träffar meddelas senare.

Lövträdföreningens årsmöte och tvådagarsexkursion (12 - 13 juni) flyttas fram. Nya datum meddelas senare. 


Lövnyheter 2019

Vilka nya rön presenterades och vilka frågor lyftes 2019? Se vår lilla nyhetssammanställning nedan.

JANUARI

Hybridasp och poppel i Östersjöregionen och Island - 24/1 Skogforsk

Färgen avslöjar plantan, poppel-försök - 28/1 Sveriges Lantbruksuniversitet

Hybridaspodling på skogsmark har potential – vid rätt förutsättningar - 30/1 Skogforsk


FEBRUARI

Tempot ökar i bekämpningen av askskott­sjukan - 5/2 Sveriges Lantbruksuniversitet


MARS

Mer lövskog och våtmarker kan stoppa framtida skogsbränder - 11/3 Skogsaktuellt

Så lyckas du med al - 11/3 Skogen

Blandskog – en mångfald av valmöjligheter - 11/3 Skogforsk

Nätverk – många små kan lyfta löv - 18/3 Skogen Föreningens ordförande Björn Gustafson medverkar

Mer björk kräver mer kunskap - 19/3 Skogen

Textilmarknad vill ha mer löv - 20/3 Skogen

Försummad ek får ny chans - 21/3 Skogen


APRIL

Genomskinligt trä reglerar värmen - 8/4 Skogen

Uthållig odling av hybridasp med naturlig skottföryngring - 23/4 Skogforsk

Hon prisas för sin kamp mot almsjukan - 30/4 Skogsaktuellt


MAJ

Hybridasp – stor potential i skottbaserade bestånd - 6/5 Skogsaktuellt

Hjälp forskare att rädda asken - 15/5 Skogen


JUNI

Nära målgång efter 125 år, ekar på Visingsö - 10/6 Sveriges Lantbruksuniversitet

Rön från flottans ekskog ska bli råd för dagens ekplanteringar- 5/6 Sveriges Lantbruksuniversitet


AUGUSTI

”Varför råder det brist på grov björk”? - 12/8 Skogen Debattartikel skriven av föreningens ledamot Owe Martinsson


SEPTEMBER

Ingen bot för bok - 19/9 Skogen


OKTOBER

Svårt att förädla för högre densitet hos poppel och hybridasp - 3/10 Skogforsk

Sveaskog: Stor efterfrågan på löv! - 10/10 Skogsaktuellt

De vill lära marknaden jobba med löv - 25/10 Skogsaktuellt

Här mer än fördubblar de värdet på bokstocken - 25/10 Skogsaktuellt


NOVEMBER

Stora värden i lövskogarna - 4/11 Skogforsk

Sveaskog: Ökande intresse för lövtimmer - 7/11 Skogsaktuellt

Brand kan hjälpa eken sprida sig - 12/11 Skogsaktuellt


DECEMBER

Eken en baddare på att klara bränder - 17/12 Skogsaktuellt

Forskning: Så kan mer lövträd och glesare barrskogar minska uppvärmningen av klimatet - 16/12 Skogsaktuellt

Inhemsk ryss passar i norr - 23/12 Skogen

Lärkens moment 22 - 25/12 Skogen

Rätt lokal – då frodas douglas - 26/12 Skogen
 Skötselkurser, exkursioner och studieresor som föreningen arrangerat de senaste åren


2019

Industribesök och skötsel av lövskog i Norrland 24-25 maj             

Sverigeresan till Värmland (björk i fokus) 6-7 september              

Lärk och Bok i Karpaterna 18-26 september                                    

Hemma hos-exkursion (masurbjörk, pyntegrönt och hägn), utanför Växjö 5 oktober                       


2018

Svenska Lövträdföreningens exkursion (Fågelbär mm) och årsmöte; Billingen, Västra Götaland, den 11-12 maj.

Skoglig studieresa i Frankrike (Douglasgran, hybridlärk och fågelbär) den 23-29 september 2018

Studiebesök på Björkträ Timber AB och exkursion i Arbrå 4-5 okt


2017

Sverigeresan fortsatte till Omberg, Östergötland 17-18 juni. Svenska Lövträdföreningen arrangerade en exkursion med temat skogsbruk i ett varmare klimat. Vi tittade på odling av valnöt, vresoxel, kastanj, hassel, fågelbär, pyntegrönt m.m

Björkens produktion och lönsamhet i Norrland, Bispgården 12-13 augusti. Seminarium kring björk samt praktiska övningar kring skötsel av masurbjörk hybridasp och stängsling. I samband med dessa aktiviteter hölls också Svenska Lövträdföreningens årsmöte. 

2016

Fågelbär - ett värdefullt skogsträd för södra Sverige
Sverigeresan, Östra Blekinge och Södra Småland
Lövproduktion med fokus på björk (inkl årsmöte)
Resa till Vancouver Island, Kanada     

2015

Årsmöte och exkursion i masurbjörksodling, Västerbotten
Studieresa till Finland - produktion av björk och lärk
Sverigeresan (Snogeholm, Alnarp, Ekebo) i Skåne

2014

Björkskötselkurs och årsmöte i Värmland
Studieresa till norra Tyskland
Lövträd på åkermark, exkursion i Västmanland

2013

Exkursion och årsmöte på Tönnersjöhedens försökspark (Douglasgran m.m)
Skogsbruk i Lettland, studieresa